لیپولیز لیزری چیست؟

لیپولیز لیزری ( لیزر لیپولیز یا لیزر لیپواسكالپچر) چیست؟

به تخریب و ذوب كردن بافت چربی به كمك لیزر لیپولیز لیزری یا لیزر لیپولیز Laser lipolysis گفته می شود كه جدیدترین ،مدرنترین و كم عارضه ترین روش درمان چاقی های موضعی (مثل بازو ،شكم،پهلو،ران و...)است و تنها روشی است كه باعث افتادگی بیشتر پوست نمی شود بلكه به سفت تر شدن آن كمك هم می كند.