گرافت مو چیست ؟

گرافت مو : اگر با ذره بین به دقت به موهای جلو و یا پشت سر نگاه کنید متوجه میشوید که تعدادی از موها به صورت تک شاخه ، تعدادی به صورت دو شاخه ،تعدادی به صورت سه شاخه و بعضا تعدادی نیز به صورت چهار شاخه از پوست خارج شده اند .به هر یک از این دسته های یک تا چهار تای گرافت مو گفته میشود . یعنی هر گرافت عبارتست از یک یا چند پیاز مو که ساقه ی  انها از یک نقطه از پوست خارج شده اند. برای بدست اوردن تعداد تار مو بایستی تعداد گرافت را بسته به چگونگی  توزیع انها در پوست سر  در اعداد ۳/۲ ، ۴/۲ و یا  ۵/۲ ضرب نمود .

این عدد را پزشک متخصص جراح پیوند مو مشخص می کند . مثلا وقتی گفته میشود برای یک بیمار ۲۰۰۰  گرافت کاشته شده یعنی بین ۴۶۰۰ تا ۵۰۰۰ تار مو برای وی پیوند شده است.
حدود ده سال پیش کاربرد FIT بعنوان روش جایگزین در مقابل متد برداشت نواری (FUT) از ناحیۀ پشت سر مطرح گردید. درحقیقت تعداد زیادی از پزشکان این روش را مورد آزمایش قرار داده اند ولی میزان موفقیت آنها بسیار متفاوت بوده است. در روش FIT گرافت های مو بصورت تک تک از نواحی دهنده واقع در مناطقی از پشت سر و اطراف گوش ها برداشت می گردند.

اخیراً با ارائۀ انواع دستگاه ها برای استفاده در متد FIT میزان علاقمندی به استفاده از این روش افزایش یافته و به موضوعی بحث برانگیز در برابر روش برداشت نواری (FUT) تبدیل شده است (FIT بهتر است یا FUT؟) ،مباحث زیادی در میان پزشکان، پرسنل و عموم جامعه و همچنین در تبلیغات و شبکه های اینترنتی دربارۀ راندمان و ارزش این متد و مقایسۀ آن با روش FUT وجود دارد. متأسفانه بسیاری از این ادعاها که شامل برتری روش FUT می باشند تا حد زیادی در ارتباط با مقاصد اقتصادی به منظور فروش بیشتر دستگاه ها و وسایل مرتبط با این روش توسط شرکت های ذینفع می باشد. درحقیقت روش FIT از بسیاری جهات از جمله ایجاد جوشگاه (اسکار)، میزان بقای گرافت ها، درصد آسیب گرافت ها، کیفیت گرافت ها از لحاظ ساختمانی ، مدت زمان عمل، عوارض بسیار بهتر از روش FUT میباشد و در ضمن جای بخیه روی سر نمیماند و حتی آرایشگر شما متوجه این تفاوت نخواهد شد.
از این روش در کاشت ابرو و کاشت ریش و سبیل نیز استفاده می شود.

لازم به ذکر است که در کلینیک نگین ایران FIT تنها روش مورد استفاده روش FIT است ،شما عزیزان همچنین میتوانید فیلم های کاشت مو را در آپارات مشاهده کنید.

بهترین روش کاشت مو چیست ؟